Din innkjøpspartner

Vi utfører oppdrag for alle offentlige virksomheter; kommuner, statlige virksomheter, fylkeskommunevirksomheter og andre virksomheter som er omfattet av ”Lov om offentlige anskaffelser”. Vi ivaretar din anskaffelse fra planlegging til signert kontrakt. Vi kan også ivareta oppfølging og evaluering av leverandører etter at anskaffelsen er påbegynt.

Hvorfor emptum

Emptum AS ble etablert av Nils Ragnar Jensen og Geir Løbakken høsten 2014, med en målsetning om å ivareta anskaffelsesbehovet til offentlige virksomheter med tanke på ressursbesparelser og trygghet.

Ressursbesparelser

Emptum med bakgrunn i erfaring innenfor de fleste områder kan produsere konkurransegrunnlag slik at man slipper å ”finne opp kruttet på nytt”. Oppdragsgiver får frigitt egne ressurser til annen tjenesteproduksjon/oppgaver.

Trygghet oppnås ved at:

Man benytter en erfaren innkjøpspartner, Emptum AS, som er vant til å unngå de fleste ”feller” det er vanlig å falle i. Emptum AS benytter konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell, som igjen sikrer gjennomsiktighet i anskaffelsene, likebehandling av leverandørene og protokollføring (et område det ellers er lett å legge til side).