Om Emptum

Emptum AS ble etablert av Nils Ragnar Jensen og Geir Løbakken høsten 2014, med en målsetning om å ivareta anskaffelsesbehovet til offentlige virksomheter med tanke på ressursbesparelser og trygghet. Vi utfører oppdrag for alle offentlige virksomheter; kommuner, statlige virksomheter, fylkeskommunevirksomheter og andre virksomheter som er omfattet av ”Lov om offentlige anskaffelser”. Vi ivaretar din anskaffelse fra planlegging til signert kontrakt. Vi kan også ivareta oppfølging og evaluering av leverandører etter at anskaffelsen er påbegynt.

Geir Løbakken

Lang erfaring fra gjennomføring av offentlige anskaffelser fra tidligere arbeidsgivere som InnkjøpsAlliansen AS og Finncut Consult AS. Særlig innenfor anskaffelser til kommuner, statlige foretak, samt offentlig eide selskaper.

Nils Ragnar Jensen

Har lang erfaring fra innkjøp i det private næringsliv både nasjonalt og internasjonalt. Han har vært i ledelsen i flere selskaper som ansatt og som eier av virksomheter. Flere av disse har innbefattet innkjøpsledelse og ledelse av hele driften, andre avdelingsvis.