Aktive anbudskonkurranser:

Slamtømming

Leirfjord kommune

Leasing av kjøretøy fra

Gratangen kommune